News

How The Master Brewer documentary film received the first Albert certification in Finland

How The Master Brewer documentary film received the first Albert certification in Finland

When I read in 2017 from Lapin Kansa newspaper master brewer Leo Andelin’s life story, I was surprised to find out that Leo’s…
Hålbarfilm i Sverige

Hålbarfilm i Sverige

Hur stor klimatpåverkan har film inspelning  i Nordliga ekosystem? Varför hållbar film? Projektet Green Ice Camera lanserades med stöd av Kolarctic, påbörjades under 2020.