Hålbarfilm i Sverige

Hur stor klimatpåverkan har film inspelning  i Nordliga ekosystem? Varför hållbar film?

Projektet Green Ice Camera lanserades med stöd av Kolarctic, påbörjades under 2020.

Partners från 4 Barents länder Norge, Finland, Danmark, Sverige genomförde förstudier i varje land för att förstå utgångspunkten för en grön film produktion i Barents region. TV -organisationer och filmfonder administrativa institutioner som finansierar kulturen i varje land av projektets region intervjuadesю Вet visade sig att vi alla befinner oss i ett öppet fält: det fanns inga regler, inga studier, inga experter, inga grunder och finansiering för hållbar film i Barents region.

Vi hittade bara flera guider inom närstående branscher i Norge och Finland, såsom turism och några miljöexperter.

Vårt första officiella möte, där vi inledde en diskussion om hållbar film i Barentsregionen, var Northern Character Film Festival, som hölls online för första gången i samband med utbrottet av pandemin.

Inom projekt skapades ett dokument för att vägleda filmskapare i norr för att öka klimatsmartheten i filmbranschen.

Samarbetet med en svensk miljöstrateg och producent Ronny Fritsche har lett bland annat till en Norrbottens första utbildning inom hållbar filmproduktion för filmskapare i norr, med stöd av Filmpool Nord.

Filmpool Nord är en regional filmorganisation vars uppdrag innefattar film/tv/rörlig bild som bransch, näring, kulturellt uttryck och pedagogiskt verktyg. Bolaget investerar i film- och tv-produktion och ger stöd till professionella och semiprofessionella filmare, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga. Bolaget grundades 1996 och ägs av Region Norrbotten och elva av länets kommuner.

Alla hinder som pandemin skapade på något sätt började ha en positiv effekt. Online -möten kan locka fler deltagare och det är grönaste alternativet.

Mer än 20 deltagare diskuterade i 3 timmar frågor:

Varför filmskapare måste vara mer miljövänliga?

Hur stor klimatpåverkan har filmen?

Vad är hindren för att göra filmskapande mer miljövänligt?

Har vi verktyg och resurser för att göra filmproduktioner mera hållbar?

Plattformen Hållbar film Green Ice Camera introducerades för deltagarna.